Smat watch Kidizoom

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło: Poniedziałek, 05 Luty, 2018  20:47
  • Kategoria: Zabawki
  • Stan:Nowe
  • Cena: 150 zł

Opis oferty:

In­te­li­gent­ny ze­ga­rek dla dzieci w wieku 5+. Urzą­dze­nie firmy vTech ­Kidizoom Smart Watch. Smart Watch to ze­ga­rek z do­ty­ko­wym ekra­nem, apa­rat fo­to­gra­ficz­ny z funk­cją fil­mo­wa­nia oraz dyk­ta­fon, któ­ry na­gry­wa głos i po­zwa­la go w śmiesz­ny spo­sób zmie­niać. Urzą­dze­nie po­sia­da tak­że 3 edu­ka­cyj­ne gry. Ki­di­zo­om Smart Watch po­sia­da moż­li­wość szyb­kiej zmia­ny tar­czy z ana­lo­go­wej na cy­fro­wą, co bar­dzo uła­twia dzie­ciom na­ukę go­dzin. Kie­dy wy­gląd tar­czy ze­gar­ka się znu­dzi, moż­na za­mie­nić ją na in­ną. Apa­rat wbu­do­wa­ny w Smart Watch, oprócz ro­bie­nia zdjęć, po­zwa­la tak­że na krę­ce­nie krót­kich fil­mi­ków. Do­dat­ko­we funk­cje apa­ra­tu ta­kie jak: ko­lo­ro­we fil­try i śmiesz­ne efek­ty spe­cjal­ne po­zwa­la­ją zmie­niać wy­ko­na­ne zdję­cie i nadać mu in­dy­wi­du­al­ny cha­rak­ter. Ki­di­zo­om Smart Watch moż­na podłą­czyć do kom­pu­te­ra, aby sko­pio­wać na­gra­ne zdję­cia, fil­my i dźwię­ki oraz na­ła­do­wać wbu­do­wa­ny w urzą­dze­nie aku­mu­la­tor, któ­ry po­zwa­la ko­rzy­stać z ze­gar­ka przez okres do 2 ty­go­dni.

kolor: fioletowy
zestaw zawiera: zegarek vTech Kidzoom Camera Smart Watch, kabel Micro USB do podłączenia z komputerem oraz instrukcję obsługi w języku polskim
funkcje zegarka 8 w 1: zegar analogowy i cyfrowy, dyktafon z opcją modyfikacji głosu, stoper i minutnik, 3 gry, budzik, aparat, kamera oraz edytor zdjęć
zegarek przeznaczony dla dzieci od 5. roku życia
zegarek posiada wbudowaną baterię litowo-polimerową, którą można ładować (nie należy jej wyciągać z zegarka)
zegarek posiada 128MB wewnętrznej pamięci, która pozwala na przechowywanie około 900 zdjęć lub 15 minut nagrań video
zegarek pochodzi z polskiej dystrybucji
Zegarek jest praktycznie nieużywany - za wyjątkiem sprawdzenia urządzenia i wykonaniu kilka zdjęć. Sprzedajemy ponieważ jest to nietrafiony prezent - nieodpowiedni wiekowo. Zegarek jest idealny dla młodszych dzieci 5 - 8 lat. Posiada oryginalne opakowanie.

Brak możliwości kontaktu przez formularz z ogłoszeniodawcą, ponieważ to ogłoszenie jest archiwalne.

Poznań / Nowe Miasto
Milena
Na Lento.pl od 18 kwi 2013
Strona użytkownika
Obserwujesz ofertę
  • Wypromuj
  • Zgłoś naruszenie
  • Edytuj/usuń